YOU MATTER TO GOD

YOU MATTER TO US

SUNDAYS 10:15AM WEDNESDAYS 6:15PM

 4141 desotO rd. sarasota, fl 34235

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Service Times: || Sunday 10:15am - Wednesday 6:15pm

4141 DeSoto Rd. Sarasota, FL 34235

941-355-8858     ruys@thetabsarasota.org